nielsjuel

Admiral Niels Juel

Slaget ved Køge Bugt 1677 (ved Stevns)

Slaget i Køge Bugt fandt sted den 1. juli 1677 hvor Danmark var i krig med Sverige (Skånske Krig  1675-79). Træfningen var kulminationen af flere foregående søslag (Gotland, Bornholm, Öland og Møn) hvor den dansk-norske flåde var under kommando af den hollandske admiral Cornelis Tromp.  Efter slaget ved Møn trak den danske flåde sig tilbage til Køge Bugt, hvor de ventede på forstærkning fra den hollandske hjælpeflåde.

Hollænderne nåede imidlertid aldrig frem og ombord på linjeskibet Christianus Quintus stod  Admiral Niels Juel  nu alene sammen med en flåde på 36 skibe og 6.700 mand overfor en talmæssigt stærkere svensk fjende. Svenskerne var under kommando af admiral Henrik Horn ombord på flagskibet Victoria. Han havde en samlet flåde på 47 skibe og 8.600 mand.

Under slaget blev Christianus Quintus så beskadiget at Niels Juel måtte skifte flagskib til linjeskibet Fredericus Tertius. Herfra skar han med sine skibe igennem de svenske linjer og delte således svenskeflåden i to dele. Efter voldsomme beskydninger over flere træfninger trak den svenske admiral Horn sig væk for at udbedre de værste skader. Han havde da mistet adskillige skibe. Ved Stevns rammes de svenske skibe igen af vedholdende og præcis kanonild fra de danske skibe, der tvang dem tæt mod kysten. Den danske flåde er på det tidspunkt blevet spredt p.g.a. skiftende vejrforhold, men da de igen bliver samlet og angriber på ny, går flere svenske skibe tabt. Resten flygter mod øst, skarpt forfulgt af danskerne. Tæt under Bornholm opgives forfølgelsen. Under flugten grundstødte endnu et svensk linieskib mens et andet blev erobret .

Sejren betød også at afhængigheden af Holland var brudt. Den hollandske hjælpeflåde trak sig hjem til Holland og den danske flåde havde bevist sin styrke og genvundet sin selvtillid efter svenskernes sejr i 1644 (Slaget ved Fehmern).

Svenskerne mistede i alt 8 linieskibe og et antal mindre enheder. Syv af skibene blev indlemmet i den danske flåde. Det svenske tab af mandskab var på over 3000 døde, sårede og tilfangetagne, mens danskerne ikke mistede et eneste skib og tabet af mandskab begrænsede sig til 100 døde og 275 sårede.

Efter slaget blev Niels Juel udråbt til ”… den største admiral, som nu var i Europa” (af den engelske Kong Charles II) og den danske konge Christian V fik lykønskninger fra store dele af Europa. De mange prisepenge gjorde at Niels Juel senere kunne trække sig tilbage og opkøbe store dele af Tåsinge med Valdemar Slot. Desuden byggede han Thotts Palæ på Kongens Nytorv i København. Ved sin død i 1692 blev han bisat i sarkofag i Holmens Kirke.

Ovenstående er skrevet af Søren Knud Nielsen, inspireret af Wikipedia og marinehistoriker Niels Probst (1940- 2014)