Linjeskibet Dannebroge

Kommandør Iver Huitfeldt’s skib under slaget i Køge Bugt 1710.Modelbyggerlauget har selv konstrueret arbejdstegningerne med udgangspunkt i Rigsarkivets originaltegninger fra 1692.dannebroge

Tegningerne fra 1692 viser kun selve skroget med spanterids og klædningen samt galion og galleri. Den øvre struktur med master, stænger og rær, mærser og rigning er konstrueret udfra samtidige notater og malerier, især hollandske og engelske.

Bygningen startede i 2013 og forventes at fortsætte frem mod år 2020.

 
Arbejdstegninger til spantekonstruktion klargøres. Juni 2012

De første spanter sættes. Marts 2013

Så er spanterne på plads. April 2013

Der måles ud til barkholter og galleriet afprøves. Oktober 2013

Der slibes på spant og fyldninger. Slibningen udvikler meget støv så derfor er modelbyggerne udstyret med dragter og åndedrætsværn.

Barkholtrang er lagt. Barkholt sættes sædvanligvis udfor de enkelte dæk. August 2014

Opklædning af stævnen. August 2014

Opklædningen tager fart. August 2014

Travlhed omkring galleriet. Bemærk de blyindfattede vinduer. Juni 2015

Bunden færdigmalet. September 2015

Skroget skal være færdigt. Travlhed i Oktober 2015

Finpudsning af detaljer på galleriet. December 2015

Kransenedlæggelse ved Iver Huitfeldt mindesmærke på Køge Havn. 350 årsdagen for Huitfeldts fødsel 5. December 1665.

Formand Kaj Funch byder velkommen til indbudte gæster ved Dannebroges dåb. Gule Hal 5. December 2015

Repræsentanter fra bl.a. Køge Kommune, Søværnet og Marinehjemmeværnet var med til at markere den store dag. 5. December 2015

Huitfeldt slægten var mødt talstærkt frem og gjorde dagen til noget enestående for Køge Maritime Modelbyggerlaug. 5. December 2015

Efterkommer af Huitfeldt slægten - fru Iljen Huitfeldt (Norge) døber Dannebroge. 5. December 2015

KMM formand Kaj Funch overrækker fru Iljen Huitfeldt en kopi af Dannebroges kanoner som dåbsgave.

Iljen Huitfeldt i snak med KMM modelbygger. Hun beder om at få dåbsgaven (model af kanon fra Dannebroge) pakket forsvarligt før transporten til Norge

Maj 2016 - Videre arbejde med skroget

Juli 2016 - Løven er på plads på gallionen.

Juni 2016 - Galleriet tager form med de første detaljer på plads

Galleriet set skråt fra bagbords side. Januar 2017

Arbejdet med vanterne skrider frem. Januar 2017

Det er så smukt. Januar 2017

Skibsklokken er på plads, klar til at slå glas. Juli 2019

Timeglasset og kompasset er sat i hus og det sidste bestik kommer snart. Juli 2019

 Klik på billedet for at forstørre. Klik for at lukke eller tryk “Luk”