Linieskibet Dannebroge 1692 – 1710

Efter at have beskæftiget fortrinsvis engelske og hollandske skibsbyggere fik Holmens spanadmiral Henrik Span i 1690 ansvaret for bygning af flådens skibe. Han blev assisteret af bl.a. den matematikkyndige underekvipagemester Ole Judishaer, og i oktober 1691 blev der fremstillet tegninger til to orlogsskibe på henholdsvis 50 og 80 kanoner. Span svarede måneden efter med skitser og model til et linieskib på 90 kanoner som skulle bygges på Nyholm.

Skibet fik navnet Dannebroge efter den næstfineste orden i landet. og det var det første krigsskib som blev bygget på øen. I oktober 1692 skrev kongen Christian den 5. i sit dagsregister at det var blevet søsat. Nogle kilder angiver Judishaer som konstruktør, men dette afvises fra andre kilder da han hverken havde erfaring eller kompetance til en sådan konstruktion. Han har dog uden tvivl leveret en solid indsats i byggeprocessen, for 10. december 1692 blev han udnævnt til fabriks- og ekvipagemester på Holmen.