Kanonchalup

Efter Flådens Ran I 1807 matte man I hast bygge nye skibe til landets forsvar. Valget faldt på kanonbåde der var hurtigere at bygge og som ikke krævede så meget træ. Den største af bådene var kanonchaluppen hvoraf der blev bygget 169 i perioden , hver med 60 roere og 2 kanoner. Af kanonjollerne blev der bygget 50, hver med 25 roere og en enkelt kanon.

I Køge var der I sommeren 1811 stationeret kanonchalupper af typen “Kalundborg Litra C”.

Chaluppen var ca. 20 meter lang  og 4 meter bred. Kanonerne var mest af kaliber 24 pund, nogle gange 1 stk 24 pund og 1 stk 18 pund. Foruden kanonerne var der i stævnen monteret 2 stk 4 punds Haubitser.

Chaluppen kunne takles med sejl til længere sejladser.

Bygningen af 2 modeller i skala 1:20 startede i 2019 og forventes færdig i 2020. Modellerne bliver hver ca. 1 meter lange og 20 cm brede.

 

Skroget bygges

Chapmann's chalup af Kalundborg type

Der arbejdes på to chalupper samtidigt.

Der skal (mindst) to til at lave sådan en sag.

En ny slags figurer til vores skibe. 2 matroser til hver åre i kanonchaluppen.

Før arbejdet med modellen påbegyndes laves der en model af modellen for at vise størrelse og dimensioner.

Skitse af chalup med sejl

Klik i billedet for at forstørre. Klik igen for at lukke.