Kanonchalup 1811


Køge Maritime Modelbyggerlaug bygger model af kanonbåd fra 1811. Betegnelsen Kanonbåd dækker over to forskellige konstruktioner,  kanonjollen med 1 kanon og  kanonchalupen  med 2 kanoner.Sidstnævnte er relevant i forbindelse med Køge idet 4 chalupper var stationeret her.

Tegning af Hans Andersen

Tegning af Hans Andersen