Galeasen Agnete

Det vides ikke med bestemthed hvor Agnete blev bygget. Men sandsynligheden taler for at det var på et af de mange træskibsværfter i Det Sydfynske Øhav eller Flensborg Fjord.

Hun var hjemmehørende i Svendborg, indtil skibskaptajn Carl Frederik Glad (1803 – 1862) opkøbte hende på en auktion i Stavanger i 1837.

Kaptajn Glad og Agnete gør enkelte rejser i 1838, hvor han ansættes som kaptajn på Frederik den Sjette af København. Fra 1839 fører Glad igen Agnete, som nu bliver indregistreret i Køge Havn.

Familien bosætter sig i Køge, først i Vestergade og senere i Nørregade 20 hvor de i deres købmandsbutik sælger bl.a. varer hentet hjem fra Island (vanter, trøjer, huer, tran, klipfisk, fåreuld og kød fra lam og får). I mere end 20 år besejler kaptajn Glad Island hvor handelen foregår som byttehandler med korn, mel og gryn, kartofler, sukker og kaffe samt kolonial- og manufakturvarer og isenkram.

Carl Frederik Glad dør i Reykjavik på Island i 1862, og hans ældste søn Julius foretager endnu en sidste rejse til Island med kaptajn Rasch som fører.

I 1869 sælger Carl Frederik Glad’s enke Julie (født Kanneworff) til købmand A. P. Schor i Rønne for 1150 rdl. I 1873 springer Agnete læk under Island, bliver erklæret ubrugeligt og ophugges i Reykjavik.