Foreningen

Foreningen blev stiftet i 1994 med navnet Køge Maritime Aktivitetscenter. Vi skiftede navn i 2014 til Køge Maritime Modelbyggerlaug. Foreningens primære formål er at bygge store modelskibe fra 1600- og 1700- tallet, som har relationer til dansk søkrigshistorie eller til Køge som søfartsby.

I forbindelse med bygning af modellerne foretages studier i fagbøger samt studierejser til marinemuseer og træskibsværfter, hvor der findes modeller og bygges replika af historiske skibe.

Gennem studievirksomhed, interne drøftelser samt udveksling af viden med andre modelbyggere, søger foreningen at bygge modellerne så historisk korrekte som muligt.

Foreningen er tilknyttet Køge Museum og foreningens værksted er da også stillet til rådighed af museet i det område i Gule Hal som bestyres af Køge Museum.

Som medlemmer optages enhver som ønsker at støtte foreningens formål. Der er i øjeblikket ca. 75 medlemmer i foreningen, hvoraf de 15 deltager i modelbygningen samt i foreningens drift og fremvisning af udstilling og værksted.

Udstillingen og det arbejdende værksted

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 9.00 til 14.00 er der ordinær åbningstid på udstilling og værksted for publikum. Der er gratis adgang for enkeltpersoner

Hver tirsdag eftermiddag og aften er værkstedet åbent for medlemmer af foreningen, som ønsker at bygge egne modeller. De kan så benytte værkstedets faciliteter, værktøj og bibliotek, samt søge råd og vejledning til deres byggeprojekter.

Rundvisning i værksted

Rundvisning for selskaber på værkstedet omfatter modellerne og skibenes historie. Pris pr. deltager er som udgangspunkt 30, – kr. Ved besøg udenfor værkstedets arbejdstider (tirsdage og torsdage 9 – 15) må der påregnes et tillæg. Endelige pris aftales ved tilmelding.

Kontakt: Henning Jakobsen, tlf. 28604804, Email: henning.jakobsen@gmail.com

Foreningens bestyrelse

Formand: Kai E. Funch.

Bestyrelsesmedlemmer:  Erik Larsen (kasserer), Kurt Pedersen, Freddy Hesse og Kurt Rasmussen