Foreningen

Køge Maritime Aktivitetscenter blev stiftet i 1995. Foreningens primære formål er at bygge store modelskibe fra 1600- og 1700- tallet, som har relationer til dansk søkrigshistorie eller til Køge som søfartsby.

I forbindelse med bygning af modellerne foretages studier i fagbøger samt studierejser til marinemuseer og træskibsværfter, hvor der findes modeller og bygges replica af historiske skibe.

Gennem studievirksomhed, interne drøftelser samt udveksling af viden med andre modelbyggere, søger foreningen at bygge modellerne så historisk korrekte som muligt.

Foreningen er tilknyttet Køge Museum og foreningens værksted er da også stillet til rådighed af museet i det område i Gule Hal som bestyres af Køge Museum.

Som medlemmer optages enhver som ønsker at støtte foreningens formål. Der er i øjeblikket ca. 75 medlemmer i foreningen, hvoraf de 15 deltager i modelbygningen samt i foreningens drift og fremvisning af udstilling og værksted.

Udstillingen og det arbejdende værksted

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 15.00 er der ordinær åbningstid på udstilling og værksted for publikum. Der er gratis adgang for enkeltpersoner

Hver tirsdag eftermiddag og aften er værkstedet åbent for medlemmer af foreningen, som ønsker at bygge egne modeller. De kan så benytte værkstedets faciliteter, værktøj og bibliotek, samt søge råd og vejledning til deres byggeprojekter.

Rundvisning i værksted

Rundvisning for selskaber på værkstedet omfatter modellerne og skibenes historie. Pris pr. deltager 25,- kr.

Kontakt: Kaj Funch – tlf. 2146 8467 – Mail kaifunch2@gmail.com eller Søren Knud Nielsen – tlf. 2263 5988 – Mail sorenknudnielsen@hotmail.com.

Foredrag om Slagene i Køge Bugt mm.

Kontakt: Pens. Orlogskaptajn Palle Nielsen – tlf. 6160 3071 – Mail pallenielsen1940@gmail.com. Pris efter aftale.

Foreningens bestyrelse

Formand: Kai E. Funch.

Bestyrelsesmedlemmer:  Erik Larsen (kasserer), Kurt Pedersen, Flemming Nemler og Kurt Rasmussen