Fregatten Fides

Christian IV lille fregat fra 1615 blev  konstrueret og bygget af den hollandske skibsbygmester Peter Michelsen efter aftale med Chr. IV i Itzehoe i Holsten, Tyskland.

Der findes ingen originaltegninger af Fides, men efter den tids praksis oprettedes en kontrakt med mål for bygningen og materialeanskaffelser.Efter disse kontrakter var det muligt for marinehistoriker Niels M. Probst at konstruere tegninger til Fides (1993). Disse tegninger er anvendt ved bygning af modellen i skala 1:20.

Fregatten var en ny skibstype med et deplacement (den vandmængde som skibet fortrænger) på ca. 400 tons. Længden var 35 meter mellem hæk og bov, bredden var 8,25 meter og hun stak 2,8 meter i dybden, hvilket gjorde hende velegnet til sejlads på floder og ved lavvandede kyster. Bevæbningen udgjordes af 16 (18 pund) kanoner på batteridækket og et antal mindre kanoner i overbygningen.

Det viste sig at fregatten også var velegnet til andre opgaver på de store have og Chr. IV bestilte flere af disse hos Peter Michelsen i Itzehoe og hos den skotske bygmester David Balfour der arbejdede i København fra 1597 til midten af 1620′ erne.

Bygningen af modellen startede i 2011 og forventes færdig i 2015. Modellen er 1,75 meter lang og omtrent 42 cm bred. Højden fra køl til knoppen på flagstang på stormasten er omtrent det samme.

 
Niels Probst tegning fra 1993

Nutidigt maleri af Fides, malt af russeren Andrej Tron

Fremstilling af arbejdstegninger i skala 1:20 efter kopi af Niels Probst tegning fra 1993

Spantene sættes - Marts 2012

Bundplankerne passes til - Februar 2013

Galleriet gøres færdig - Marts 2013

Der arbejdes med skroget

Dækket finpudses

Fremstilling af mærser

Der måles og justeres

Kanonerne er klar

Master tilpasses

Travlhed før skrogets dåb i Oktober 2014

Chefkonsulent Siv Raun Andersen fra Køge Kyst døber Fides - Oktober 2014

Skroget af Fides udstilles på Køge Havn ved Hummerdagene i Juni 2015

Tilbage på værkstedet påbegyndes rigningen, hvilket vil stå på i resten af 2015 og et stykke ind i 2016.

Fokkemastens vantstag monteres mens figurerne til besætningen færdiggøres i Oktober 2015.

Arbejdet med vanterne skrider frem, oftest under anstrengende forhold.

Det er godt når man er 2 om det vanskelige arbejde

16. juni 2016 - Udstilling på Køge Marina - Hummerdagene

Der arbejdes side om side med Dannebroge. Juli 2016

Fastgørelse af sejlene er begyndt. De første af ialt 10 sejl hejses og sættes fast. December 2016

Et smukt syn. De første sejl set agten fra. Så er der ikke så langt igen. December 2016

Færdiggørelse af rigning er godt i gang, Montering af de mange blokke og reb tager lang tid. Oktober 2017

De sidste sejl sættes og det løbende gods monteres på den smukke fregat.

Et smukt syn, januar 2018

Fides gøres klar til sin første mission - udlånt ½ år til Fregatten Jylland udstilling, februar 2018

Æbeltoft februar 2018. Fides er blikfang blandt 70 modelskibe frem til december 2018

Detaljer fra agterskibet - Ebeltoft April 2018

Publikum beundrer det smukke skib - Ebeltoft April 2018