Christianus Quintus 1665 – 1717

Bygget i Neustadt, Holsten 1665-1666. Den havde en længde på 146 fod (ca 44,5 meter) over stævnen, største bredde på 38 fod (ca 11,5 meter) og en dybdegang på 13 fod og 9 tommer (ca 4,15 meter) og navngivet Prins Christian.

quintus

Omdøbes i 1674 til Christianus Quintus og tjente som Admiral Niels Juel’s flagskib i Slaget ved Møn (1676) og i Slaget ved Køge Bugt  (ved Stevns) i 1677. Krigsmæssig besætning var på 672 mand (ifølge “Efterretninger om den dansk-norske søemagt 1832”  og bevæbning på 86 robuste kanoner (kartover).

I 1678 og -79 sejlede Niels Juel plyndrings-togter på svenskekysten med Christianus Quintus

Kong Christian den 5. lader et nyt og større Christianus Quintus bygge i 1683, og skibet ændrer nu navn til Elephanten.

I 1714 udfases hun og grundsættes sammen med 2 andre linjeskibe ved indsejlingen til Københavns Havn. Kun kanondækkene var oven vande (Trekroner Batteri).

I 1717  sænkes skibene helt, sammen med 6 andre store orlogsskibe som  dannede fundament til det første Trekroner Søfort (benævnt Gl. Trekroner Batteri).  Fortet fungerede frem til 1731.

I 1786 blev det nuværende Trekroner Fort opbygget som en del af Københavns Befæstning. Placeringen er ca. 200  meter nordligere end det oprindelige og det er opbygget med forstærkede pæle og rammekonstruktioner. Senere blev det forstærket med beton.

Vragresterne af linjeskibene er med tiden næsten forsvundet.

 

Kilder: Niels M. Probst, Christian den 4.s flåde, Wikipedia m.fl.